Poziv k oddaji prispevkov

Ker so potovanja ponovno v porastu, Unescova mreža UNITWIN "Kultura, turizem in razvoj" z veseljem sporoča, da bo sedma konferenca mreže potekala v živo na Univerzi na Primorskem v Sloveniji. V zadnjem desetletju so tako turizem kot območja svetovne dediščine doživeli pomembne in celo dramatične spremembe svojih okoljskih, tehnoloških, gospodarskih in družbenih razmer. Novi izzivi zahtevajo nove perspektive, nove strategije in nove rešitve za odpornejši in trajnostni turizem na območjih svetovne dediščine.

Medtem pa inovacije postajajo ključna razsežnost trajnostnega razvoja v mnogih sektorjih, tudi v turizmu. Nedavne študije o inovacijah v turizmu se pogosto osredotočajo na inovativne tehnologije, strategije in oblikovanje storitev. Vendar potencial za turistične inovacije, zlasti za območja svetovne dediščine, ni bil v celoti raziskan in se le redko obravnava z interdisciplinarnega vidika.

Območja svetovne dediščine lahko spodbujajo trajnostno naravnane inovacije z uporabo ne samo novih tehnologij, temveč tudi novih obiskovalnih in komunikacijskih strategij, novih metod za merjenje vplivov, novih pristopov k načrtovanju in oblikovanju območij in infrastrukture, novih družbenih in institucionalnih oblik sodelovanja in mreženja, in več.

Cilj te konference je združiti znanstvenike in menedžerje iz turizma in dediščine, da bi razpravljali o novih konceptih, potrebah, orodjih, trendih in strategijah za boljše načrtovanje in upravljanje turizma svetovne dediščine v času negotovosti.

Njeni cilji so:

  • Podpirati in spodbujati koncepte, načela in cilje Unesca in Unescove mreže UNITWIN "Kultura, turizem, razvoj", (povezava na UNESCO UNITWIN brošuro); 
  • Obravnavati vprašanja turizma na področju turizma v skladu z načeli in cilji programa svetovne dediščine in trajnostnega turizma Unescovega centra za svetovno dediščino;
  • Spodbujati odprto, multidisciplinarno razpravo o odgovorni in etični viziji turizma kot vektorja trajnostnega razvoja regij,
  • Spodbuditi razpravo o novih turističnih strategijah in projektih za območja svetovne dediščine v okviru ciljev trajnostnega razvoja (https://www.un.org/sustainabledevelopment

Okvirni datumi

Odprtje oddaje povzetkov in registracija 15. november 2021

Rok za oddajo povzetkov 1. februar 2022

Obveščanje o sprejetih povzetkih 15. februar 2022

Predčasni program na spletu 15. marc 2022

Rok za prijavo predstaviteljev 1. april 2022

Končni program na spletu 15. april 2022

Zaprtje registracije 1. maj 2022

Odprtje konference 16. maj 2022

Doktorska delavnica 18. maj 2022

Izlet na območja UNESCO dediščine (Škocjanske jame & Plečnikova Ljubljana ) 19. maj 2022

Zasedanje UNESCO UNITWIN 20. maj 2022

Rok za oddajo celih člankov 30. junij 2022