Teme

Konferenca naslavlja 3 glavne teme:

 • Območja svetovne dediščine v spreminjajočem se svetu

 • Turistične inovacije

 • Trajnostni razvoj

Konferenca sprejema empirične, eksperimentalne, teoretične prispevke in raziskovalne študije primerov. Svetovna dediščina in turistične inovacije je mogoče obravnavati z različnih zornih kotov, vključno z, vendar ne omejeno na:

 • Inovativnost, ustvarjalnost in upravljanje sprememb; 
 • Načrtovanje turizma in razvoj destinacij;
 • Prilagajanje območij dediščine in dediščinskega turizma tveganjem podnebnih sprememb; 
 • Turistični odziv kulturne dediščine na pandemijo COVID-19; 
 • Vloga tehnologije v turističnih inovacijah za spomenike dediščine; 
 • Trendi in spremembe v obnašanju turistov, odločanju, izkušnjah in zadovoljstvu; 
 • Marketinške strategije, komunikacija in ustvarjanje vrednosti v dediščinskem turizmu; 
 • Dobro počutje osebja, lokalnih skupnosti in turistov v območjih svetovne dediščne; 
 • Nastajajoče in inovativne raziskovalne metode in metodologije; 
 • Usposabljanje in izobraževanje za inovativno upravljanje turizma v območjih svetovne dediščne.