Doktorska delavnica

 DOKTORSKA DELAVNICA UNESCO UNITWIN 2022 

Dediščina, trajnost in inovacije v turizmu (DTIT) 

 

Moderatorja: 

 1. Silvia de Ascaniis, Institut digitalnih komunikacijskih tehnologij, univerza Università della Svizzera italiana - USI, Lugano (Švica). 
 2. Emil Juvan, Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije Turistica, Katedra za trajnostni razvoj destinacij, Portorož (Slovenija). 

CILJI: zagotoviti prostor za razpravo za doktorske kandidate na različnih stopnjah njihovega doktorskega študija. Delavnica bo ponudila kratko uvodno predstavitev moderatorjev/gostiteljev, sledile ji bodo kratke predstavitve udeležencev doktorske delavnice, zaključila pa se bo s skupnim iskanjem rešitev za izzive, težave in vrzeli, ki jih bodo izpostavili udeleženci delavnice. 

  

Slika 1: Predstavitev programa doktorske delavnice

Predstavitev moderatorjev:

 • Aktualne teme v raziskavah DTIT
 • Raziskovalne metode za veljavno in zanesljivo znanje v raziskavah DTIT

Predstavitve doktorskih kandidatov: 

 • Raziskovalna tema 
 • Raziskovalne metode 
 • Izzivi, težave, vrzeli 

Razprava:

 • Rešitve za izzive, težave, vrzeli 

Slika 1: Struktura doktorske delavnice 


CILJNI UDELEŽENCI: delavnica je namenjena doktorskim kandidatom v različnih stadijih doktorskega študija z raziskovalnih področij dediščine, turizma, inovacij in trajnosti. 

OBLIKA: delavnica bo potekala v obliki tristopenjske skupinske razprave: 

 1. Predstavitve: 

  a) Stopnja 1: moderatorja predstavita 1) ključne vrzeli v znanju o dediščini, trajnosti in inovacijah ter 2) raziskovalno metodologijo, ki zagotavlja zanesljivo in veljavno znanje; oboje pomembno za zagotavljanje trajnostne prihodnosti in spodbujanje raziskav v bodoče. 

  b) Stopnja 2: doktorski kandidati predstavijo svoje raziskovalne vsebine, uporabljene metode ter glavne izzive, težave ali vrzeli v postopku raziskovanja (ter morebitne uporabljene rešitve).

 2. Razprava: 

  a) Udeleženci podrobneje razpravljajo o možnih rešitvah raziskovalnih izzivov, težav in vrzeli, ki so jih izpostavili doktorski kandidati. 

TRAJANJE: približno 120 minut (sreda, 18. maj, od 11:30 do 13:00) 

ZAHTEVE: sistematična priprava je ključna za uspešno delavnico, zato morajo doktorski kandidati: 

 1. pripraviti 3-minutno predstavitev (power point ali podobno, največ 2 drsnici): 

  a) drsnica 1: raziskovalna tema, cilji, stadij raziskave 
  b) drsnica 2: težave, vrzeli, izzivi (in rešitve za kandidate, ki že zaključujejo svoje doktorate)

 2. Posredovati predstavitev za delavnico najkasneje do 30. aprila na e-naslov: emil.juvan@fts.upr.si

 3. Sodelovati pri razpravi na prijazen in spodbuden način. 

Najboljša predstavitev doktorskega kandidata bo nagrajena!