Program

Navodila za moderatorje sej

Ključne govorke za plenarno zasedanje - prvi dan

MARIA GRAVARI-BARBAS
SARA DOLNIČAR
VICKY KATSONI
LUČKA KAJFEŽ BOGATAJ

Ključni govorci za plenarno zasedanje - drugi dan

ANTON GOSAR
NOEL B. SALAZAR
FABIO CARBONE
SILVIA DE ASCANIIS

Ključni govorci za zaključno plenarno zasedanje

 

TADEJA JERE JAKULIN
YOEL MANSFELD